Mood Swing

Mood Swing

Mood swing

Een moodswing of stemmingswisseling is een extreme of snelle stemmingsverandering.
Dergelijke stemmingswisselingen kunnen een positieve rol spelen bij het bevorderen van een probleemoplossing of bij het maken van een flexibele toekomstplanning.

Zoals;
De corana-crisis beperkt zich erg in onze mogelijkheden, wat hebben wij het toch slecht getroffen, er kunnen wel 100.000 mensen aan overlijden, alleen in Nederland al.

En een paar uur later:
Eigenlijk valt het wel mee, we kunnen al weer wandelen in groepen, in juni kunnen we weer naar de kroeg, als het zomer wordt is het virus weg, alles is weer bijna normaal.

Eerst dacht ik dat het aan mij lag…

Uit de media heb ik begrepen dat meer mensen dat hebben, regelmatig een mood swing, regematig lijden aan stemmingswisselingen. Eerst dacht ik dat het aan mij lag, maar het schijnt heel normaal te zijn als je een crisis meemaakt zoals deze. een crisis die zijn weerga niet heeft, niet heeft gehad ook niet.

Vandaag zie het je somber in en bedenk je hoe het toch allemaal verder moet, de risico’s voor ouderen en zieken, de toekomst van jonge mensen, wordt het ooit nog hetzelfde?

Maar vanmiddag of uiterlijk morgen denk je er ook al over na hoe je jouw activiteiten aan kunt passen en hoe je weer kan doen wat je graag doet. Je kunt wel binnen blijven zitten om ieder risico uit de weg te gaan, maar hoe kun je naar buiten met minimaal risico.

Ik hoorde het woord “mood swing” deze week voor het eerst, ik vond het een mooie uitdrukking.
Het Engelse woord gaf al zoveel sfeer mee dat ik geen gepaste vertaling kon bedenken. In dat soort gevallen is Google je beste vriend, ik kreeg naast de vertaling een uiteenzetting over waar stemmingswisselingen toe kunnen leiden.

Dat is weergegeven in de eerste regels van dit blog. Ik vind ze heel positief.

Flexibele toekomstplanning

De plannen voor de toekomst moeten flexibel zijn, want we weten de omstandigheden niet. We weten niet welke mogelijkheden we hebben, wat wel kan en wat niet kan.

Bij mijn planning houdt ik er rekening mee dat we nog twee jaar rekening moeten houden met het virus.
We zijn pas veilig als er voldoende mensen immuun zijn of als er een vaccin is. Ik houdt daarvoor twee jaar aan.

Mijn vijfjarenplanning loopt over een half jaar af, ik ga nog een keer voor een nieuwe vijf jaar.
Als ik twee jaar thuis moet blijven, betekent dat mogelijk veertig procent van het actieve deel van mijn leven.
Dat vindt ik verspilling.

We gaan in juni oefenen en zo voortaan lopen.

Protocol lezen? Klik hier

Probleemoplossing

Buiten sporten mag, mensen van zeventig plus, of mensen met een gezondheidsprobleem moeten extra opletten. Dat gaan we in de loopgroepen dus doen.

De deelnemers van de loopgroepen zijn over het algemeen fit en in staat menig veertiger het zweet op de rug te laten lopen. Maar zo lopen een ernstiger risico als ze besmet raken, stomweg vanwege hun leeftijd.

We starten de loopgroepen dus wel op, maar met een strikt protocol. Dat is afgeleidt van de protocollen van NOC*NSF en KWBN en goedgekeurd door de Gemeente Heusden.

Lente Challenge 2020

Net toen we wilden gaan trainen voor de Bloesemtocht ging de wereld op slot. Ruim veertig mensen schreven zich in voor de aangepaste Lente Challenge en waren zo in staat toch te bewegen.

Deze uitdaging was een reactie op de beperkte vrijheid die we in eerste instantie hadden. Nu het er naar uitziet dat er meer mogelijk is onder dat we meteen in de problemen komen kunnen we ook meer naar buiten.

Maar de wereld blijft voorlopig anders en er is meer behoefte aan ondersteuning bij individueel wandelen.
Die ondersteuning blijven we bieden, de Lente Challenge zit er op, maar blijft wel toegankelijk om terug te lezen en te inspireren.

The Walking Companions nemen het stokje over met iedere maand een nieuw maandprogramma om individueel te wandelen en te trainen.

The Walking Companions

Je wilt, kunt of durft je niet aan te sluiten bij een wandelgroep.
Dat snap ik best, er zijn redenen genoeg om er individueel op uit te gaan en zelfstandig te wandelen.
Maar je vindt het fijn om daar hulp en informatie bij te krijgen.

Daarvoor hebben we The Walking Companions opgericht.
Individueel, maar toch samen werken aan een doel, dat is waar we voor staan en waar jij van kunt genieten.

Je kunt in 2020 gratis meedoen als je wilt, of je neemt een doorlopend abonnement.

Hoe je gratis meedoet of hoe je een abonnement neemt lees je op deze pagina (klik hier).

Maandprogramma TWCs mei

Op 12 mei is het eerste maandprogramma van TWCs verschenen, de nadruk is gelegd op het beschrijven van je beginsituatie, het nadenken over je doel en dat opschrijven.

Iedereen die de opdrachten uit dit programma verwerkt krijgt persoonlijk antwoord en er wordt overlegd over een persoonlijk trainingsplan.

Wie mee kan doen? Wat mij betreft iedereen, als voorbeeld noem ik;

  • mensen die voor hun gezondheid meer willen bewegen
  • mensen die willen trainen voor een prestatietocht
  • mensen die willen oefenen en zich voorbereiden op een pelgrimstocht
  • mensen die vanwege hun leeftijd sporten in een groep niet aandurven maar toch corona-bestendig willen bewegen

We kunnen iedereen helpen, laat maar van je horen.

Met mijn mood swings ben ik van pessimistisch naar optimistisch gesprongen, meerdere keren wel.
Maar hoe de crisis zich verder ook ontwikkelt, ik weet nu waar ik voor sta.

Ga je mee?

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *