De Omloop

Etappe Haaren-Den Bosch

De Omloop Wandelcentrum.Online

Etappe
Haaren
Den Bosch

De Omloop Lunetten Vught

Startpunt

Bij bushalte lijn 140 aan de
Oisterwijksedreef te Haaren

Eindpunt

Op de Parade in Den Bosch bij
de Sint Jan en uitgebreide horeca

Afstand/duur

Afstand 20 kilometer Duur ruim tweeëneenhalf uur.

Kenmerk route

Route

De route van deze etappe gaat door een afwisselend landschap van land- en tuinbouw, bossen en landgoederen van het Groene Woud.

Veel afwisselende landschappen, door de mens op allerlei manieren gebruikt.
We lopen langs Haaren, Esch, de buitenwijken van Vught en langs de IJzeren Man, door de Lunetten naar het Bossche Broek en de stad Den Bosch.

Veel natuur, slechts korte stukjes door steden en dorpen.

Tussen Haaren en Vught

Lange lanen en vergezichten, mooi verbouwde boerderijen en landhuizen.

Een afwisselende route in het Brabantse Land, weinig spectaculair, maar heel onderhoudend en plezierig om te lopen.

Vughtse Lunetten

Lunetten zijn verdedigingswerken in de vorm van een halve maan. Ook de Vughtse Lunetten, ze zijn in de 19e eeuw aangelegd om de vesting Den Bosch mede te verdedigen tegen aanvallen van Fransen en Belgen.

Om de lunetten loopt een gracht en er lopen weer kleine paadjes langs de grachten. Wandelend over deze paadjes heb je een goed zicht op het geheel.

Meer informatie op de site van de Zuidwaterlinie

Den Bosch

De route loopt dwars door Den Bosch. vanuit het Bossche broek ben je al gauw op de Parade bij de Sint Jans-kathedraal.

Het vervolg van de route loopt door oude straatjes en pleinen weer richting Moerputten op de volgende etappe.

De passage door Den Bosch is redelijk kort, om meer van de stad te zien raden we aan de stadswandeling te maken die ook in ons e-book is opgenomen.

Natuur in deze etappe

Landschap

De route loopt door Nationaal Landschap het Groene Woud in de stedendriehoek Den Bosch, Eindhoven en Tilburg, Stad en land lopen in elkaar over en bijzondere natuur, karakteristiek landschap, cultuur en vermaak staan garant voor een plezierige wandeling.

Bossche Broek

Het Bossche Broek heeft net als andere landshappen een eigen geschiedenis. Hier een uitleg.

Moerasdraak was de bijnaam van ‘s-Hertogenbosch tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De naam kreeg de stad omdat ze onneembaar werd geacht vanwege haar ligging tussen moerasgebieden.
‘s-Hertogenbosch ligt lager dan de omliggende gebieden, en verschillende waterlopen als de Dommel en de Aa komen er bijeen. Hierdoor ontstonden de moerasgronden rond de stad, zoals Het Bossche Broek (aan het einde van deze etappe) en de Moerputten (aan het begin van de volgende etappe..

Prins Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje, had in 1601 en in 1603 gepoogd de stad in te nemen, maar door het moeras rondom de stad mislukte dit. Prins Frederik Hendrik van Oranje slaagde er wel in om bij het Beleg van 1629 de moerasdraak te overwinnen. De prins had Jan Adriaensz. Leeghwater ingeschakeld, die eerder de Beemster en de Purmer had drooggelegd. De riviertjes Aa en Dommel werden afgedamd en omgeleid en er werd een gracht om de stad gegraven
De stad verloor na deze nederlaag haar bijnaam.

Mogelijk verwijst de beeltenis van de Drakenfontein op het Stationsplein naar deze bijnaam. Ook het logo van FC Den Bosch toont een draak.

Een veerpontje verbindt aan de noordwestkant de stad met het Bossche Broek. Dat pontje draagt ook de naam ‘Moerasdraak’Sint Jan, kathedraal van Den Bosch

De Sint Jan is een pronkstuk in de stad. De bouw is begonnen in de dertiende eeuw en heeft meer dan driehonderd jaar geduurd.
Door de eeuwen heen is er steeds werk aan geweest en in de twintigste euw is het gebouw degelijk gerestaureerd, maar onderhoud aan zo’n gebouw blijft steeds noodzakelijk.

Er zijn een aantal Youtube films te vinden, ik heb gekozen voor een film van Eddie Boschma, prachtig.

Hoe gaat het verder?

Deze etappe eindigt bij de Sint Jan, de kathedraal van het Bisdom Den Bosch met daarin de Mariakapel en het Oog van God.
Aan de zuidzijde van de kathedraal ligt de Parade, het grote plein met steeds weer nieuwe evenementen en omringd door terassen.
Als je een echte Bossche bol wilt eten is dit de gelegenheid.
Als je meteen verder wilt met de volgend etappe kun je daaraan hier beginnen.
Voor openbaar vervoer moet je naar het station.
Kies hieronder de juiste button om je informatie te halen.