DE Omloop stadswandeling Den Bosch

Stadswandeling Den Bosch

De Omloop Wandelcentrum.Online

Stadswandeling
Den Bosch

De Omloop Sint Jan

Startpunt

Starten bij het Centraal station, bij d'n Draak
het pas gerestaureerde Drakenfontein

Eindpunt

De stadswandeling eindigt op de plek waar ze gestart is bij het Drakenfontein.

Afstand/duur

Afstand 6 kilometer
Duur ruim tweeëneenhalf uur.

Kenmerk route

Stadswandeling
Historie

‘s-Hertogenbosch, we noemen de stad hier voortaan Den Bosch, zoals alle Brabanders is ontstaan bij de samenloop van de Aa en de Dommel. Dat was in het huidige stadsdeel Orthen, vlak bij de Citadel.
Maar die citadel kwam veel later.

In 1184 kreeg Den Bosch stadsrechten, daarmee was de stad een van de oudste steden met stadsrechten.

Maar over oud gesproken; in 2013 werd bij de aanleg van een parkeergarage de resten gevonden van een Neanderthaler nederzetting van tussen de 40.000 en 70.000 jaar oud.

Als je in de binnestad van Den Bosch loopt ademt alles historie, maar heel apart, Den Bosch heeft nergens de sfeer van een museum, alles ademt, kwekt en kwaakt en het verhaal gaat rond dat de geluidsschermen langs de A2 geplaatst zijn om de automobilisten rust te gunnen bij het passeren van Den Bosch.

Bekijken

Te veel om op te noemen, daarom enkele high lights:

  • De Sint Jan, de prachtige kathedraal aan de Parade
  • De Moriaan, het oudste bakstenen huis van Nederland, nu VVV-kantoor
  • Het Drakenfontein, d’n draak, voor het station
  • De Sint Jacobskerk, aan het Jeroen Boschplein met Jheronimus Bosch Art Center
  • De Markt, centraal in de binnenstad met het standbeeld van Jeroen Bosch en het Putgebouw en vele vertakkingen in kleine straatjes  en hofjes om in te dwalen.
  • De Binnendieze.
    Werd  gebruikt als watervoorziening, wasplaats en visplaats, maar ook als afvalstort.
    Nu prachtig gerestaureerd, de rondvaarten gelden als een toeristisch hoogtepunt.

Bossche bollen

Je moet ze gegeten hebben, de echte Bossche bollen.
De enig echte zijn de chocoladebollen op een wit papiertje met roze opdruk van Jan de Groot.

Ik mijn werkzaam leven heb ik regelmatig bij Jan de Groot op de stoep gestaan in de wachtrij om chocoladebollen te kopen en in den lande te trakteren op bouwvergaderingen en andere festiviteiten waarbij het nuttig was een vriendelijk statement te maken. Snoepen dus.

Het leven op De Omloop kan goed zijn zoals je op deze foto ziet.

Jeroen Bosch

Canon van Nederland

Tegen het eind van de middeleeuwen leeft er in ’s-Hertogenbosch een schilder met een bijzonder creatieve fantasie. Zijn schilderijen en tekeningen waarschuwen voor de gevolgen van de zonden en de dwaasheid van de mensen, zoals gebruikelijk in die tijd. Tegelijkertijd is de beeldtaal van Jeroen Bosch uniek en onvergetelijk.

Dit is een tekst uit de Canon van Nederland.
Lees er alles over op deze link

Jheronimus Bosch Art Centre

Het Jheronimus Bosch Art Center is gevestigd in de voormalige Sint-Jacobskerk aan het Jeroen Boschplein in Den Bosch. Sinds 2007 is hier een permanente overzichtsentoonstelling over het leven en werk van, de in ‘s-Hertogenbosch geboren schilder Jheronimus Bosch te bezichtigen. Ook wordt de locatie gebruikt voor concerten en congressen.

De tentoonstelling omvat ingelijste, fotografische replica’s van schilderijen van Jheronimus Bosch. Tevens staan er in het JBAC diverse voorwerpen die gemaakt zijn naar voorbeeld van de voorwerpen in de schilderijen van Bosch. Zo hangen er grote vissen in de kerk die tevens terug te vinden zijn in verschillende werken van Bosch. Op het plein voor de kerk staat een sculptuur van Ruudt Peters. De kunstenaar heeft zich hiervoor laten inspireren door een fontein welke te zien is op een van de bekendste schilderijen van Bosch: Tuin der lusten. Een glazen transparante lift in de toren leidt naar het hoogste niveau op 40 meter, vanwaar een men uitzicht over de stad heeft.

Bron: Wikipedia

De Moriaan

Oudste bakstenen huis

Het pand De Moriaan aan de Markt 77 is sinds 1989 een rijksmonument. Het staat bekend als ‘oudste bakstenen huis’ van Den Bosch, sommigen beweren zelfs van Nederland.

Volgens overlevering werd het gebouwd door hertog Hendrik I van Brabant voor zijn vriend Beckerlijn. Het grote perceel liep tot over de Binnendieze (Marktstroom) door. Aan de overzijde van het water stond een bij het pand behorende stal. Tot de kavel behoorde in de 15e eeuw ook een beemd buiten de stadsmuur. Volgens de Bossche kroniekschrijver Cuperinus (± 1500 – ± 1560) werd De Moriaan samen met buurhuis De Roodenburgh al omstreeks 1174 gebouwd: “Op dieselve tide dede die hartoghe van Brabant Henrick timmeren op die merct twee plaisante huzen, te weten Roijenburgh ende tcasteel op die Moriaen.” Huis Roodenburgh werd in 1910 gesloopt.

De Moriaan is een voorbeeld van een groot, stenen zaalhuis uit vermoedelijk eind 12e, begin 13e eeuw. Uitgekraagde traptoren op de oosthoek. In spitsboognissen gevatte vensters op de verdieping. Er zijn nog vele authentieke elementen uit de middeleeuwse periode behouden gebleven. De imposante zaalruimte (de ‘bel-etage’) bevat enorme, eikenhouten korbelen en moer- en kinderbalken, met in de dakconstructie jukken (gedateerd 1310). De kelder met spaarbogen heeft een zoldering van houten balken (13e eeuw), gesteund door een zware onderslagbalk in de langsrichting. Deze rust op drie gemetselde, bakstenen pijlers (via grote sleestukken) en in de fundering van de voor- en achtergevel. Onder de straat ligt nog een kleine kelder, mogelijk uit de 14e eeuw. Boven de kelder in de gevel is een segmentboogfries.

 

In de periode van de beeldenstormen (1566 en 1567) hielden de hervormden er hun geheime bijeenkomsten. In de jaren rond het Schermersoproer (1579) woonde bisschop Metsius er. Tussen 1673 en 1681 hielden de lutheranen er hun diensten. Het pand werd ook gebruikt als ‘speelhuys’ (1600-1610), hulpkazerne (1622), pakhuis voor marktkramen en winkel. De gemeente als eigenaar liet het complex tussen 1963 en 1967 restaureren.

Bron: Bossche Encyclopedie

Drakenfontein

Waarom een draak?

De Drakenfontein is de bekendste fontein van Den Bosch. Het beeld op de fontein stelt een draak voor.
De fontein staat midden op de drukke kruising van de Stationsweg en de Koninginnenlaan, pal aan de centrumzijde van station ‘s-Hertogenbosch.

Twee verhalen

Draak van een stad

‘s-Hertogenbosch is van oudsher deels gelegen in een moerasgebied. De omgeving van de stad was makkelijk onder water te zetten. De stad werd de Moerasdraak genoemd en gold als een onneembare vesting. In 1629 wilde Frederik Hendrik ‘s-Hertogenbosch veroveren. De inwoners van de ‘s-Hertogenbosch maakten zich aanvankelijk geen zorgen vanwege de drassige ondergrond, maar door het gebied rond de stad droog te malen lukte het Frederik Hendrik toch om de stad in te nemen.

Commissaris Jhr. P.J. Bosch van Drakestein

Deze was van 1856 tot 1895 commissaris van de koningin in Noord Brabant. Hij schonk de gemeente tienduizend gulden om een herdenkingsmonument ter nagedachtenis van zijn overleden dochters op te richten.
Dat is het tweede verhaal,  vanwege de achternaam van de schenker is. De draak houdt een schild vast met het familiewapen van Bosch van Drakenstein.

Bron: Wikipedia

Stadswandeling

Steegjes, pleinen, hofjes en wallen.

Ik heb eens een mooie stadswandeling gemaakt in Den Bosch met mijn gezin. De tocht was indertijd opgezet als fotozoektocht en quiz.

We hebben genoten van de vele onverwachtte hoekjes die een oude stad als Den Bosch rijk is.

ik ben beslist geen stadsmens, maar als ik moest wennen aan een stad dan zou ik denk ik met Den Bosch het minst last hebben.

Hoe gaat het verder?

Als je een nachtje blijft slapen in Den Bosch is het de moeite waard om twee nachten te blijven.
Op je extra dag kun je dan de stadswandeling maken. Zeer de moeite waard en
overal te onderbreken door stadsvertier als terrassen, winkels, musea en oude gebouwen.

Maar je kunt natuurlijk ook later eens terug komen voor deze mooie dagwandeling.