Meedoen De Omloop 2022

Als deelnemer van Meedoen De Omloop mag je deelnemen aan de wandeletappes van De Omloop die we in mei 2022 organiseren
en ontvang je het e-book met de gegevens, routeomschrijvingen en navigatiebestanden van alle tochten.

Als je wilt kun je ook meewandelen in de groepen van Wandelcentrum Online om te oefenen.
Na het opgeven van je beginsituatie en het stellen van je doel maken we een persoonlijk trainingsplan voor je.
Coaching in de trainingsgroep en de pelgrimsgroep van Wandelcentrum Online.